StartCertyfikatTermowizjaInformacjeKontakt
 
Audytorzy, Certyfikatorzy i Doradcy Energetyczni w Twoim mieście i powiecie
Rejestr audytorów

Witam wszystkich na stronie poświęconej Świadectwom Charakterystki Energetycznej, Termowizji i Audytowi Energetycznemu. Dowiesz się z niej co to jest charakterystyka energetyczna, termowiza, a jeżeli zechcesz będziesz mógł zamówić usługę wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

Ustawa Prawo budowlane zobowiazuje wszystkich uczestników procesu budowlanego do projektowania, wnoszenia, i użytkowania obiektów budowlanych w sposób zapewniający spełnienie podstawowych wymagań dotyczących między innymi:

  • utrzymania mikroklimatu pomieszczeń na poziomie komfortu cieplengo, wizualnego i akustycznego oraz akceptowalnej jakości powietrza;

  • racjonalnej ochrony cieplnej i szczelnosci ich obudowy;

  • poszanowania energii a zwłaszcza oszczędności ciepła przy eksploatacji obiektu zgodnej z jego przeznaczeniem i bez szkody dla środowiska naturalnego.

 

Wszyscy, którzy są w posiadaniu Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dysponują wiadomościami dzięki którym z łatwością mogą ocenić:

  • budynek pod kątem walorów energetycznych, jakie daje obiektywna ocena wyliczona w świadectwie;

  • jakość użytkową swojego budynku lub lokalu, a ponadto może stanowić ocenę wartości rynkowej w momencie sprzedaży lub wynajmu;

  • rynkową wartość oszacowania oszczędności energii związanej z użytkowaniem budynku lub lokalu.

Doradztwo Energetyczne | Certyfikat Energetyczny | Audyt Energetyczny - Debrzno, Człuchów, powiat człuchowski